Liturgie van de dienst op zondag 20 februari 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 4 en Mattheus 26:36-46

viering Heilig Avondmaal en dankzegging

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 20 februari mogen we weer de tekenen van brood en wijn ontvangen. In de avonddienst staan we stil bij Psalm 4, een avondlied. Een Psalm die bepaald wordt door een wat angstige vraag: Wie zal ons het goede doen zien? Het antwoord is een zegenbede: Verhef U over ons het licht van Uw aangezicht HEERE! En wanneer de dichter dat weet, kan hij in vrede gaan slapen.

 • Aanvangslied: Ps. 36:2
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 122:3
 • Formulier
 • Zingen tijdens uitdelen brood en wijn: Lied 442
 • Voortzetting Avondmaal
 • Ps. 116:4
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Psalm 4 en Mattheus 26:36-46
 • Ps.52:7
 • Preek: De slaap der gerusten
 • Ps. 4:2 en 3 (Weerklank)
 • Gebeden
 • Lied 463
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten