Liturgie van de dienst op zondag 20 februari 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 145

viering Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 20 februari mogen we weer de tekenen van brood en wijn ontvangen. In de morgendienst staan we stil bij Psalm 145. Een Psalm die in de Vroege kerk gebruikt werd als gebed bij de middagmaaltijd. Maar ook een Psalm die zijn plaats heeft in de Avondmaalsliturgie. Het gaat dan vooral om vers 15: De ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd. Prachtige woorden die ons zeggen dat het wachten op God niet tevergeefs is. Hij wil ons voeden met hemels voedsel.

 • Aanvangslied: Psalm 145:1
 • Votum en groet
 • Ps. 145:2 en 3
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Psalm 145
 • Lied 205:1 en 2
 • Preek: Verzadigd met het goede
 • Ps. 17: 7 en 8
 • Lezing formulier
 • Tijdens uitdelen brood en wijn: Lied 152
 • Lofprijzing uit formulier
 • Zingen: Ps. 145:5
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 103:3
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten