Liturgie van de dienst op zondag 6 februari 2022 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Efeze 6:1-10 en Luk. 2:40-52

leerdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de avonddienst van 6 februari wil ik het vijfde gebod met u behandelen. Dit gaat over het gezag. Daar is nogal wat over te doen. We zijn niet zo gezagsgetrouw meer, hoor je vaak zeggen. Aan de andere kant zie je ook dat het gezag niet goed wordt uitgeoefend. Daarom is het goed eens te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft over het gezag. Als hoogste gezagdrager heeft Hij daar ook zeker wat over te zeggen. Het begint allemaal bij de ouders. Daar leer je als eerste wat gezag inhoudt. En als we dat geleerd hebben, kunnen we ook met het gezag op school omgaan of op ons werk en niet in de laatste plaats de overheid. Dit betekent overigens niet dat je kritiekloos hoeft te zijn. De Schrift is namelijk erg kritisch op mensen die het gezag misbruiken. Al ben je de koning zelf, als je je gezag misbruikt pleeg je een grote zonde. David kan daar over meepraten. Ook heden ten dage komen we het helaas maar al te vaak tegen dat zelfs overheden hun gezag misbruiken. Wat staat een christen dan te doen? Ook daar vertelt de Bijbel wel het een en ander over. En ding wordt wel duidelijk, een christen mag en zal nooit en te nimmer de wapens opnemen. Wij hebben namelijk de echte strijd niet te voeren tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten in de lucht. En die bestrijden we op een heel andere manier.

 • Aanvangslied Psalm 99:1
 • Votum en groet
 • Ps. 93:1 en 4
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Efeze 6:1-10 en Luk. 2:40-52
 • Ps. 78:1 en 2 (Weerklank)
 • Preek: het gewicht van ouders
 • Ps. 34:5
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 97:1
 • Gebed en voorbede
 • Lied 267:1, 2, 5 en 6
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten