Liturgie van de dienst op zondag 30 januari 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Mattheus 6:1-15

Kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 30 januari wil ik opnieuw met u nadenken over het gebed. Dit keer zullen we stilstaan bij de woorden uit Matth. 6:7 waar Jezus ons waarschuwt niet met een omhaal van woorden te bidden. Dat is iets wat heidenen doen. Een enkel woord, een enkele gedachte is blijkbaar al genoeg. Vader weet wat we nodig hebben. U kunt alvast uw gedachten eens laten gaan over de woorden van Maria gericht aan Jezus (Joh. 2:3): Ze hebben geen wijn. Op het eerste gezicht lijkt dit een gewoon alledaags verzoek, maar de woorden zijn gericht aan Jezus en daarmee een gebed! Denk eens na over wat Maria nu wel zegt en wat ze niet uitspreekt (maar wel bedoelt) in deze woorden.

 • Aanvangslied: Ps. 95:1
 • Votum en groet
 • Ps. 95:2 en 3
 • Wet
 • Lied 490:1 en 3
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Mattheus 6:1-15
 • Ps. 139:2
 • Preek: Het gebed en onze praatvaardigheden.
 • Lied 56:1 en 2
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 89:7
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten