Liturgie van de dienst op zondag 23 januari 2022 om 16:00 uur

Voorganger: ds. T. W. van Bennekom, Goes

Lezing: Deut 30 :16-20; Lukas 10 : 1-20 en 38-42

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Intro: Psalm 119 : 53
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 119 : 67
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 56 :5
 • Schriftlezingen: Deut 30 :16-20 Lukas 10 : 1-20 en 38-42
 • Zingen : Psalm 73 : 12,13
 • Thema van de preek : Slechts een ding is nodig.
 • Zingen: Lied 280 : 1,2
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Lied 358 : 3,4
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten