Liturgie van de dienst op zondag 16 januari 2022 om 16:00 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Ex. 20:1-8 en Mark. 2: 23-27. Heidelbergse Catechismus Zondag 38

leerdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmiddag 16 januari luisteren we naar het vierde gebod. Dit gebod handelt over de rustdag. God heeft in Zijn wijze raad één dag in de week apart gezet. Dat heeft Hij niet voor niets gedaan. We zijn geroepen om daar zuinig op te zijn. Wie dat doet, is wijs. Aan de hand van Jesaja 58: 13 en 14 willen we stilstaan bij dit gebod.

  • Psalm 116: 11
  • Lied 281: 3 en 4
  • Psalm 17: 8
  • Psalm 19: 1 en 4
  • Psalm 92: 1 en 2
  • Lied 292: 1, 3 en 4

Naar het overzicht van de kerkdiensten