Liturgie van de dienst op zondag 9 januari 2022 om 16:00 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Exodus 3:1-14 en Joh. 14:1-14

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmiddag 9 januari willen we stilstaan bij het derde gebod: U zult de Naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie Zijn naam ijdel gebruikt.
God heeft een naam en Hij heeft naam gemaakt. En daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dat heeft uiteraard gevolgen voor ons spreken. De naam niet te pas en te onpas (ook in ons gebed!) gebruiken. Dat mag ons ook wel voorzichtig maken dat we niet lichtvaardig de naam van God verbinden aan een organisatie of een politieke partij. Genoeg om over na te denken. Ter voorbereiding kunt u lezen Exodus 3:13-18 of het indrukwekkende gebed van Christus dat u vindt in Johannes 17 (vooral vers 1-17).

 • Aanvangslied: Psalm 33:1
 • Votum en groet
 • Ps. 8:1, 2 en 3 (Weerklank)
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 75:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Exodus 3:1-14 en Joh. 14:1-14
 • Ps. 48:4
 • Preek over derde gebod
 • Lied 443
 • Gebeden
 • Lied 422:1 en 5
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten