Liturgie van de dienst op zondag 9 januari 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Spreuken 1: 1-7; Lukas 2: 40-52

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 9 januari staan we stil bij de jeugd van Jezus. In tegenstelling tot verrassende momenten rondom de geboorte van Jezus, is er niet veel over Zijn jeugd bekend. De Zoon van God neemt in nederigheid plaats onder de mensen. Slecht één geschiedenis is bekend: Jezus is zoek (Lukas 2: 41-52). De vraag is, wat wil deze geschiedenis ons leren?

  • Psalm 84: 1
  • Psalm 122: 1 en 3
  • Psalm 40: 4
  • Lied 288
  • Psalm 85: 3
  • Lied 438

Naar het overzicht van de kerkdiensten