Liturgie van de dienst op zondag 2 januari 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Filippenzen 2: 1-18; tekst 12 en 13

afscheid 3 ouderlingen

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 2 januari luisteren we naar de aansporing van Paulus uit Filippenzen 2. Hij roept de gemeente op “werk aan uw eigen zaligheid”. Deze oproep heeft niets te maken met goede wensen voor anno Domini 2022, maar is een goddelijke opdracht. God wil dat in ons lichaam het leven van de Heere Jezus zichtbaar wordt. In werkelijkheid en duidelijkheid.

  • Psalm 100: 1
  • Psalm 100: 2 en 3
  • Psalm 86: 6
  • Lied 75: 1, 2, 3 en 4
  • Lied 267: 1, 2, 5 en 6
  • Psalm 108: 1 en 2

Naar het overzicht van de kerkdiensten