Liturgie van de dienst op Nieuwjaarsdag 1 januari 2022 om 10:00 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Jakobus 4

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In deze samenkomst lezen we Jakobus 4. Daar staan die overbekende woorden: Als de Heere wil dat wij leven zullen, afgekort als D.V.. Die letters worden te pas en te onpas gebruikt. Maar in deze tijd proeven we deze woorden weer opnieuw. We kunnen wel van alles plannen, maar of het ook daadwerkelijk gebeurt, hebben we niet in onze hand. Als we daar maar mee rekenen.

 • Aanvangslied: Lied 430:1 en 2
 • Votum en groet
 • Ps. 63:1
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 127:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Jakobus 4
 • Preek over DV
 • Lied 471:1 en 2
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 84:3
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten