Liturgie van de dienst op Oudjaarsdag 31 december 2021 om 16:00 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Romeinen 8

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de samenkomst die we op de drempel van het nieuwe jaar houden, wil ik een gedeelte uit Romeinen 8 lezen. Een bekend gedeelte. Maar het heeft zon diepe inhoud dat je er niet over uit gedacht raakt. En hoe herkenbaar is het als Paulus schrijft dat de hele schepping zucht, en dat ook wij zelf zuchten. Maar gelukkig is er meer, heel veel meer te zeggen.

 • Aanvangslied: Ps. 91:1
 • Votum en groet
 • Ps. 92:3
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 90:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Rom. 8:18-39
 • Lied 351:2
 • Preek
 • Ps. 42:4 en 5
 • Gebeden
 • Lied 515:1, 2 en 3
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten