Liturgie van de dienst op Tweede Kerstdag 26 december 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Mattheus 2:1-11

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op Tweede Kerstdag willen we in de morgendienst stilstaan bij Mattheüs 2:1-12. Een fascinerende geschiedenis waarin enkele geleerden mensen uit het Oosten naar Bethlehem komen om de Koning te aanbidden. Deze mensen hadden destijds al veel kennis van de sterren. En het is die kennis die God gebruikt om de geboorte van Christus aan te kondigen. Ze volgen de ster en knielen voor het Kind in de kribbe.

 • Aanvangslied: Lied 127:1 en 2
 • Votum en groet
 • Ps. 98:2
 • Wet
 • Ps. 133:3
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Mattheus 2:1-11
 • Lied 132: 1 en 4
 • Preek
 • Ps. 72:6 en 11
 • Gebed en voorbede
 • Lied 129:1 en 3
 • Zegen

Liturgisch bloemstuk

De ster wijst de Weg! Zoek want het Kind laat zich vinden.
De calla symboliseert schoonheid, reinheid, kenmerken voor de Heere Jezus. Stelen van de bloemen buigen, de menselijke weg maakt soms een heftige bocht zonder te breken! Bergen en dalen in het leven. Soms bloeit en groeit de steel in een rechte lijn omhoog naar het Licht.
Eucalyptus staat bekend om haar zuiverende en reinigende werking. Thuja (conifeer) wordt ook wel de levensboom genoemd.


Naar het overzicht van de kerkdiensten