Liturgie van de dienst op zondag 19 december 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Jeremia 10:1-16 en Micha 4:1-4

Vierde Adventszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de morgendienst van 19 december zingen we onder andere het prachtige lied O kom, o kom, Immanuel (Lied 113). Hier spreekt een hartstochtelijk verlangen uit naar de komst van Hem met die bijzondere naam Immanuel. Een van de teksten die ten grondslag ligt aan dit lied is Jeremia 10:1-7. God wordt hier vergeleken met de afgoden waar Israel zo druk mee was. Maar dat is natuurlijk geen eerlijke vergelijking. God steekt daar in kracht en macht ver boven uit. Deze God is de levende God, een eeuwige Koning. Hij komt om de wereld te oordelen. Dat is de toekomst die wacht.

 • Aanvangslied: Ps. 72:1
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 72:2 en 4
 • Wet
 • Ps. 26:2
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Jeremia 10:1-16 en Micha 4:1-4
 • Ps. 122:3
 • Preek
 • Lied 113:1, 2 en 5
 • Gebed en voorbede
 • Lied 429:1, 2 en 4
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten