Liturgie van de dienst op zondag 12 december 2021 om 16:00 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Lukas 1: 46-55

Derde Adventszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de middagsamenkomst van 12 december om 16.00 uur wil ik met u nadenken over de Lofzang van Maria. U vindt deze in Lukas 1:46-56. Het lied dat er bij hoort is Lied 106 Ga, stillen in den lande. Het is een mooi vervolg op wat we afgelopen zondag zagen naar aanleiding van Filippenzen 2. Het kleine onbetekenende meisje Maria wordt uitgekozen om de moeder van de Messias te zijn. Ze is een van die stillen in den landen, waar wij zomaar overheen en langsheen kijken. Maar God heeft naar haar omgezien!

 • Aanvangslied: Lied 102:1 en 2
 • Onze hulp en groet
 • Lofzang van Maria : 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Lofzang van Marie : 3 en 4
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Lukas 1: 46-55
 • Preek: Hij heeft naar ons omgezien
 • Lied 106:1 en 2
 • Gebeden
 • Ps. 146:4 en 5
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten