Liturgie van de dienst op zondag 12 december 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Jesaja 9: 1-6; Mat. 4, 12 – 17

Derde Adventszondag; bediening Heilige Doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de morgendienst van zondag 12 december worden twee kinderen gedoopt.
In deze dienst staan we stil bij Jesaja 9: 1-6. De tekst is: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouders. Daarbij betrekken we lied 17 uit bundel Weerklank “Daar is uit ’s werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan”.
We danken de HEERE dat Hij in Zijn grote liefde deze kinderen opneemt in het lichaam van Christus. Juist in de kinderdoop komt naar voren dat Zijn liefde onvoorwaardelijk is. Wij leven van genade. We zijn geroepen om deze liefde te beantwoorden met geloof en bekering.

  • Psalm 24: 1 (schoollied)
  • Psalm 24: 5
  • Psalm 17, 3 (NT vermaan Ef. 5, 1-20)
  • Rondom doop: Psalm 105, 1; 134, 3 en 105, 5
  • Lied 113: 1, 3 en 5
  • Lied 17: 1, 3 en 4
  • Psalm 97: 1 en 7

Naar het overzicht van de kerkdiensten