Liturgie van de dienst op zondag 5 december 2021 om 16:00 uur

Voorganger: ds. E.K. Foppen, Den Haag

Lezing: Psalm 130: 1,2

Tweede Adventszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Welkom, mededelingen
 • Zingen Lied 111:1,3
 • Stil Gebed, Votum en Groet
 • Zingen Lofzang van Zacharias couplet 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Lofzang van Zacharias couplet 4
 • Gebed
 • Schriftlezing Psalm 130
 • Zingen Psalm 130: 1,2
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 130:3,4
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen Lied 112:1,2
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten