Liturgie van de dienst op zondag 5 december 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 8 en Fil. 2:1-11

Tweede Adventszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Voor de diensten tijdens Advent willen onze predikanten aan de hand van enkele adventsliederen een serie preken houden. Soms hebben deze liederen een duidelijke verwijzing naar een bijbeltekst, soms is dat minder duidelijk.

Op zondag 5 december denken we na over Advent aan de hand van Filippenzen 2:5-11. Het lied dat hierbij past is Lied 108, Heiland kom, o kom met haast. Het lied is een vertaling van het bekende lied van Luther Nun komm, der Heiden Heiland. Overigens bedoeld voor de eerste Advent, maar we schuiven het nu een weekje op. De tekst van dit lied is mede gebaseerd op Filippenzen 2:5-11. Volgens veel uitleggers was dit zelf ook een lied in de Vroege Kerk. Een lied tot meerdere glorie van Christus. Christus die er niet voor terugschrok om Zichzelf te vernederen en aan ons mensen gelijk te worden. Dat is toch het wonder van kerst.

 • Aanvangslied: Ps. 97:1
 • Votum en groet
 • Ps. 63:1
 • Gebeden
 • Lofz Maria:1
 • Schriftlezing: Psalm 8 en Fil. 2:1-11
  Preek: De weg van de nederigheid
 • Lied 108:1
 • Wet
 • Gebed en voorbede
 • Lied 422:1, 2 en 3
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten