Liturgie van de dienst op zondag 28 november 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Jes. 59: 9-14; 60: 1-3; Openb. 21: 9-11 en 23-27; Tekst Jesaja 60: 1

Eerste Adventszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Voor de diensten tijdens Advent willen onze predikanten aan de hand van enkele adventsliederen een serie preken houden. Soms hebben deze liederen een duidelijke verwijzing naar een bijbeltekst, soms is dat minder duidelijk.

Naar aanleiding van lied ‘Nu daagt het in het oosten’ staan we zondagmorgen 28 november stil bij Jesaja 60. In dit hoofdstuk ziet Jesaja hoe God Zijn luister zal leggen op Zijn volk en hoe de heidenvolken daarop reageren. Omdat Gods licht gaat schijnen, moet de duisternis wijken. Een geweldig toekomstperspectief. Wie zou zich niet laten begroeten door dit morgenrood.

  • Lofzang van Zach: 4
  • Psalm 147: 1
  • Psalm 15: 1 en 2
  • Lied 248: 1, 3 en 4
  • Lied 111
  • Psalm 97: 1 en 7

Naar het overzicht van de kerkdiensten