Liturgie van de dienst op zondag 21 november 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. J.A. Brussaard, Barneveld

Lezing: Romeinen 8:14-26

Eeuwigheidszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Welkom en mededelingen
 • Weerklank, gezang 226: 1 en 2 (Zijn Gods wegen donker, duister…)
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 72: 2 en 4
 • We belijden het geloof
 • Psalm 48:6
 • Gebed om opening van het Woord
 • Schriftlezing: Romeinen 8:14-26
 • Psalm 146: 4 en 8
 • Verkondiging  Kerntekst: Romeinen 8:18. Preekthema: Eens komt de grote zomer.
 • Weerklank, gezang 211: 1, 2 en 3 (Door al het lijden van de tijden…)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Psalm 130:3
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten