Liturgie van de dienst op zondag 21 november 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 1 Korinthe 15: 12-26. Tekst vers 20

Eeuwigheids­zondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 21 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst gedenken we de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar waar we kerkelijk bij betrokken zijn geweest.

We leven met de nabestaanden mee die op deze zondag opnieuw bepaald worden bij het gemis en verdriet van een geliefde.

In deze dienst staan we stil bij het onderwijs van Paulus over de opstanding van de doden vanuit 1 Kor. 15: 12-26.

  • Psalm 71: 2
  • Psalm 90: 1 en 9
  • Psalm 27: 7
  • Psalm 62: 1 en 5
  • Lied 184: 2 en 3
  • Na het lezen van de namen: Psalm 91: 1
  • Lied 506

Naar het overzicht van de kerkdiensten