Liturgie van de dienst op zondag 14 november 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Matth. 6:5-13

Viering Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In HebreeŽn 7 lezen we dat door de volmaakte Hogepriester Jezus Christus er een nieuw verbond is gekomen. Woorden die ook klonken met de instelling van het Avondmaal. Christus sprak daar - bij het rondgaan van de wijn, de woorden: Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond (Matth. 26:28). Dat zijn wonderlijke woorden met een geweldige diepgang. Op deze zondag zullen we dieper ingaan op de betekenis van het nieuwe verbond. We vinden dat in Hebr. 8. Ter voorbereiding kunt u naast HebreeŽn 8 ook Jeremia 31:32-34 lezen. Ook daar belooft de profeet ons dat er een nieuw verbond zal komen.

 • Aanvangslied: Ps. 119:1
 • Votum en groet
 • Ps. 119:5 en 17
 • Formulier
 • Zingen tijdens uitdelen brood en wijn: Lied 442
 • Voortzetting Avondmaal
 • Lezing na de viering: Psalm 145:1-7
 • Zingen: Ps. 31:17
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Matth. 6:5-13
 • Ps. 37:2 en 3
 • Preek: Uw wil geschiede
 • Ps. 86:6
 • Gebeden
 • Lied 420
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten