Liturgie van de dienst op zondag 7 november 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Hebr. 7

Voorbereiding Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 7 november bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. U zult nog wel vernemen op welke wijze we dat gaan vieren. Wat de lezing zal zijn in deze samenkomst weet ik nog niet zeker. Ik ben weer begonnen met Genesis, dus logischerwijs zou ik daar die zondag weer mee verder moeten gaan. Maar er is ook nog een andere serie (namelijk over HebreeŽn) die ook nog voltooid moet worden. En daar zijn we aangekomen bij hoofdstuk 7, dat gaat over het nieuwe verbond. En dat past dan weer beter bij het karakter van deze zondag. Dus ik neig richting Hebr. 7. Wat het werkelijk zal worden zult u te zijner tijd wel vernemen.

 • Aanvangslied: Psalm 147:1
 • Votum en groet
 • Ps. 65:1 en 2
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Hebr. 7
 • Ps. 36:2
 • Preek over Hebr. 7:24-27
 • Lied 422
 • Formulier
 • Gebed en voorbede
 • Lied 17:1 en 3
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten