Liturgie van de dienst op Dankdag 3 november 2021 om 19:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 34

Na de dienst: voedselpakket­ten voor Satu Mare en Borla

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Traditioneel komen we op deze dag als gemeente bij elkaar om onze dank uit te spreken voor alles wat we in het afgelopen jaar weer uit Gods vaderlijke hand mochten ontvangen. Eten, drinken, gezondheid, kracht, een huis om in te wonen, de gemeente. Er zoveel om voor te danken. En tegelijk dringen de zorgen zich op, zorgen die er altijd zijn geweest als het gaat om ziekte.
Maar onze tijd brengt weer nieuwe zorgen met zich mee. De agrarische sector bevindt zich in zwaar weer en dat raakt de boer tot in zijn hart. Maar de wereld zit ook in zwaar weer; er gebeurt van alles en menig keer klinkt de vraag: Waar gaat dat heen?
En dan toch danken? Zeker, want danken heeft ook iets van erkennen dat we volledig afhankelijk zijn van God de Schepper. Dat zijn we in goede tijden en in slechte tijden.

 • Aanvangslied: Ps. 33:1
 • Votum en groet
 • Ps. 34:1, 2 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 34:4
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Psalm 34
 • Ps. 104:10 (Weerklank)
 • Preek
 • Ps. 4:4
 • Gebeden
 • Lied 423
 • Zegen

Liturgisch bloemstuk

Thema: overvloed
In het stuk is er naar aanleiding van de dankdag voor gewas en arbeid allerlei oogst van het land verwerkt: rogge, mais, boerenkool en kalebassen. God gaf in ruime mate en wij mogen Hem daar vandaag speciaal voor danken! MaÔs symboliseert de overvloed die wij van God hebben ontvangen. Rogge laat iets zien van hoop op leven na de dood. Boerenkool zit vol met bouwstoffen die ons lichaam nodig heeft. Zelfs in de winter waarin er niets meer groeit zorgt God voor voedzaam voedsel! Kalebassen (op de grond) staan voor verrijzenis vanwege de enorme groeikracht van de plant. Hortensia symboliseert hoop voor het nieuwe seizoen, al in de herfst worden de nieuwe knoppen voor het volgende voorjaar aangelegd in de takken.
n.a.v. Deuteronium 8 vers 10.


Naar het overzicht van de kerkdiensten