Liturgie van de dienst op zondag 31 oktober 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Galaten 3:19-4:7

Bediening Heilige Doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 31 oktober zullen twee kinderen uit de gemeente gedoopt worden. Zoals te doen gebruikelijk zal dat gebeuren in een witte doopjurk. Een prachtige traditie. Het gebruik gaat terug op de vroege kerk: mensen die gedoopt werden, trokken hun oude kleren uit en na de bediening van de doop kregen zij een nieuw wit kleed. Het is een gebruik dat teruggaat op de Bijbel waar we lezen dat de gelovige bekleed wordt met Christus. We lezen dat bijvoorbeeld in Kolossenzen 3:1-17, het gedeelte dat we in deze samenkomst zullen lezen. Wit is dan het teken van reinheid en zuiverheid. Dat is het wonder van Gods genade, dat wij uit onverdiende goedheid weer zuiver en rein mogen zijn. Daar hoeven we dan geen prestatie voor neer te zeggen, maar enkel te geloven. Hoe mooi is dat thema op de deze zondag waarop onze gedachten ook teruggaan naar Luther die deze geruststellende waarheid ontdekte.

 • Aanvangslied: Ps. 105:1
 • Votum en groet
 • Lied 233:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 105:5
 • Na de doop: Ps. 134:3
 • Gebeden
 • Bij het wegdragen van de kinderen: Ps. 87:4
 • Schriftlezing: Galaten 3:19-4:7
 • Preek
 • Lied 484
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 32:1 en 4
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten