Liturgie van de dienst op zondag 24 oktober 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Johannes 2:1-11

leerdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

We gaan opnieuw in op de vraag waarom die Tien Geboden zo belangrijk zijn. Dit keer neem ik het uitgangspunt in 1 Johannes 2. Wie niet bereid is om Gods geboden serieus te nemen, heeft een serieus probleem met Jezus. Met de woorden van Johannes: En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.

 • Aanvangslied: Ps.19:1
 • Votum en groet
 • Ps. 19:2 en 3
 • Leefregel
 • Ps. 19:4
 • Gebeden
 • Schriftlezing: 1 Johannes 2:1-11
 • Ps. 119:3
 • Preek: uit liefde God dienen
 • Ps. 19:5 en 6 (Weerklank)
 • Gebeden
 • Lied 267
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten