Liturgie van de dienst op zondag 24 oktober 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 143. Tekst 5b en 6a

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 12 september ging de preek over Psalm 95. Vanuit deze Psalm werden we opgeroepen dat we ons zouden neerbuigen, neerbukken en knielen voor de HEERE. In Psalm 143 komen we een andere gebedshouding tegen. In vers 6 vertelt David: “Ik spreid mijn handen naar U uit”. In de morgendienst van zondag 24 oktober gaat de preek over deze Psalm en staan wij in het bijzonder stil bij de verzen 5b en 6a.

  • Psalm 123, 1
  • Psalm 139, 1 en 2
  • Psalm 33, 7
  • Lied 421
  • Psalm 143, 1, 6, 9 en 10
  • Lied 462

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten