Liturgie van de dienst op zondag 17 oktober 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. A. Bloemendal, Barneveld

Lezing: 1 Johannes 4:1-21; Johannes 3:16-18

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Kerntekst: 1 Joh.4:16

  • Voorzang: Ps.36:2
  • Ps.8:1,4,9
  • Ps.103:1
  • Lied 279:2,3; Heer, spreek mij aan...
  • Lied 455:1,4; O grote God die liefde zijt
  • Ps.90:8,9

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten