Liturgie van de dienst op zondag 17 oktober 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. A.A.A. Prosman, Amersfoort

Lezing: 2 Kronieken 13 : 1-16

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: psalm 92 : 1 en 2
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: psalm 113 : 1 en 2
 • Wet des Heeren
 • Zingen: psalm 143 : 2 en 10
 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing Oude Testament: 2 Kronieken 13 : 1-16
 • Zingen: psalm 76 : 1, 2 en 3 (Weerklank)
 • Lezing van de tekst: 2 Kronieken 13:4
  Uitleg en verkondiging van het Woord. Thema: De bergrede van koning Abia
 • Zingen: psalm 115 : 5 en 6
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: lied 225 : 1, 2 en 3 (Weerklank)
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten