Liturgie van de dienst op zondag 10 oktober 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Rom. 6:15-23 en 1 Joh. 2:1-6

leerdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op deze zondagavond willen we een begin maken met een serie over de Tien Geboden. Aan het begin van de geboden wordt iets belangrijks gezegd: Ik ben de HEERE uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. In deze eerste leerdienst over de Geboden zullen we eerst stil staan bij dit woord. De geboden worden niet zomaar gegeven. Ze staan in het raamwerk van de bevrijding uit Egypte. En dat zegt veel over de betekenis van de geboden. Als voorbereiding kunt u lezen Romeinen 6:15-23.

 • Aanvangslied: Ps. 146:1
 • Votum en groet
 • Lied 245:1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 37:2
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Rom. 6:15-23 en 1 Joh. 2:1-6
 • Ps. 126:1
 • Preek over Bevrijd om God te dienen (Ex. 20:2)
 • Ps. 119:5 en 6 (Weerklank)
 • Gebeden
 • Ps. 108:1
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten