Liturgie van de dienst op zondag 10 oktober 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 97

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 10 oktober gaat de preek over Psalm 97. Boven de Psalm staat: God is de Allerhoogste. Samen willen we luisteren wat hiervan de betekenis is en wat dit ons te zeggen heeft.

  • Psalm 97: 1
  • Psalm 97: 3 en 6
  • Psalm 103: 2
  • Psalm 115: 1 en 6
  • Lied 256
  • Lied 442: 3 en 4

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten