Liturgie van de dienst op zondag 3 oktober 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 122 en Lukas 18: 31-34

IsraŽlzondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 3 oktober is het IsraŽlzondag. Om die reden wil ik in de avonddienst stilstaan bij Psalm 122. In dit pelgrimslied zingt de dichter dat hij verblijd is om te kunnen opgaan naar Jeruzalem. Ook bid hij om vrede voor deze stad. Het zingen en bidden komt voort uit liefde voor Jeruzalem.

  • Psalm 84: 1
  • Psalm 84: 2 en 3
  • Psalm 147: 1
  • Psalm 122: 1 en 3
  • Lied 220: 1, 2, 4, 6 en 7
  • Lied 38: 1 en 3

Naar het overzicht van de kerkdiensten