Liturgie van de dienst op zondag 26 september 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Jer. 15: 10-17, 36: 1-4, 20-28

Opening winterwerk, openluchtdienst Nieuwstraat 107

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 26 september wordt er weer een openluchtdienst gehouden. Dit keer in het weiland aan de Nieuwstraat, net voorbij de begraafplaats. De dienst begint om 09:30 uur. Neem zoveel mogelijk uw eigen stoel of kleedje mee en kom op de fiets of lopend. Auto’s kunnen geparkeerd worden bij de rommelmarkt - Nieuwstraat 70. Iedereen is van harte welkom.

Zondag na de dienst is er gelegenheid voor koffiedrinken op het Kerkplein.

De dienst van zondagmorgen 26 september staat in het teken van de start van het winterwerk. Aan de hand van Jer. 15: 10-17 en Jer. 36: 1-4 en 20-28 willen stil staan bij twee totaal verschillende antwoorden op het Woord van God. Reacties die ons de vraag stellen: wat is ons antwoord op Gods Woord.
De gemeente mag verwachten dat je als predikant werk maakt van preken. Dat vraagt gebed en studie om het Woord van God goed uit te leggen en te vertolken naar de gemeente opdat het tot een ontmoeting komt tussen God en de gemeente.
De predikant mag van de gemeente verwachten dat ook zij zich goed voorbereid. Ze komt voor het aangezicht van God. De HEERE wil haar ontmoeten.
Laten we daarom samen biddend uitzien naar gezegende ontmoetingen.

  • Psalm 19: 1
  • Psalm 78: 1 en 3
  • Na Nieuwtestamentisch vermaan uit Rom. 12: Psalm 19: 5
  • Lied 451
  • Lied 290: 1,3 en 5
  • Psalm 100

Naar het overzicht van de kerkdiensten