Liturgie van de dienst op zondag 26 september 2021 om 09:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen momenteel slechts een beperkt aantal bezoekers in de diensten aanwezig zijn. De diensten worden met beeld en geluid uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
Lees het nieuwsbericht als u zich wilt aanmelden voor de diensten.

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Jer. 15: 10-17, 36: 1-4, 20-28

Opening winterwerk

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De dienst van zondagmorgen 26 september staat in het teken van de start van het winterwerk. Aan de hand van Jer. 15: 10-17 en Jer. 36: 1-4 en 20-28 willen stil staan bij twee totaal verschillende antwoorden op het Woord van God. Reacties die ons de vraag stellen: wat is ons antwoord op Gods Woord.
De gemeente mag verwachten dat je als predikant werk maakt van preken. Dat vraagt gebed en studie om het Woord van God goed uit te leggen en te vertolken naar de gemeente opdat het tot een ontmoeting komt tussen God en de gemeente.
De predikant mag van de gemeente verwachten dat ook zij zich goed voorbereid. Ze komt voor het aangezicht van God. De HEERE wil haar ontmoeten.
Laten we daarom samen biddend uitzien naar gezegende ontmoetingen.

Collecten

1. Diaconie: Jeugdwerk
Wat fijn dat we, na een tijd met maatregelen rondom corona, nu met elkaar weer mogen starten met een gezellig gemeenteweekend voor jong en oud. Ook de clubs, catechisatie etc. kunnen weer worden opgestart. Hier zijn we heel dankbaar voor. Hopelijk zijn alle activiteiten weer mogelijk! Deze collecte is vooral bedoeld om de kosten van de diverse jeugdwerkactiviteiten te dekken. Van harte aanbevolen!

2. Kerkrentmeesters: Pastoraat

Maandelijkse collecte voor de zending
Zondag 26 september wordt de maandelijkse collecte voor de zending gehouden. Dat is deze keer weer bestemd voor het werk van DaniŽlle Davelaar. De afgelopen maanden lijkt het aantal vrouwen dat uiteindelijk besluit toch niet voor een abortus te gaan toe te nemen. Mooi om te zien hoe het werk van DaniŽlle, wat zij kan uitvoeren door uw donaties, zoín mooie uitwerking heeft! Voor meer informatie over het werk van DaniŽlle verwijzen we u door naar de gebedsmail
Geeft u ook om het werk wat zij doet te steunen? Van harte aanbevolen!

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten