Liturgie van de dienst op zondag 19 september 2021 om 18:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen momenteel slechts een beperkt aantal bezoekers in de diensten aanwezig zijn. De diensten worden met beeld en geluid uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
Lees het nieuwsbericht als u zich wilt aanmelden voor de diensten.

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 96. Tekst vers 10b: de HEERE regeert.

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 19 september gaat de preek over Psalm 96. Een lied waar we worden opgeroepen om te zingen voor de HEERE en de boodschap van Zijn heil door te vertellen aan diegenen die Hem nog niet kennen. Want Hij komt om de aarde te oordelen.

  • Psalm 96: 1 en 2
  • Psalm 93: 1 en 4
  • Psalm 94: 12
  • Psalm 96: 5 en 6
  • Lied 425
  • Lied 438

Collecten

1. Diaconie: Stichting Tearfund
Tearfund helpt mensen om zelf op te staan uit armoede en onrecht.
Dat is in één zin wat we doen. Het doel – het uitbannen van armoede en onrecht – komt rechtstreeks uit ons missiestatement: We maken Gods levens veranderende Koninkrijk zichtbaar door armoede en onrecht uit te bannen. In die missie komt ook naar voren dat we ons werk doen, omdat we geloven in een God die ieder mens leven wil geven. Daarom helpen we mensen, ongeacht hun nationaliteit, etnische afkomst, sekse of religie.
Dat we mensen helpen zelf op te staan zegt iets over de manier waarop we werken. Het begint altijd bij de eigen dromen en plannen van mensen. Tearfund moedigt hen aan deze met eigen middelen waar te maken en ondersteunt daarbij. Zelfvertrouwen laten groeien en mensen weer de regie geven: het werkt, en het is typisch Tearfund.
Wij geloven dat het uitbannen van armoede en onrecht begint met het herstel van relaties: met God, met jezelf, met de mensen om je heen en met de wereld waarin je leeft. Bij het herstellen van deze relaties zien we een belangrijke rol voor de kerk.

2. Kerkrentmeesters: Pastoraat

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten