Liturgie van de dienst op zondag 19 september 2021 om 09:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen momenteel slechts een beperkt aantal bezoekers in de diensten aanwezig zijn. De diensten worden met beeld en geluid uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
Lees het nieuwsbericht als u zich wilt aanmelden voor de diensten.

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Handelingen 17:15-34

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 19 september hopen we in de morgendienst verder te lezen in Handelingen 17: het evangelie in een moderne cultuur. We zien dat Paulus Athene bezoekt. Terwijl hij wacht op Silas en Timotheüs loopt hij wat rond om de stad te bekijken. Zijn mond valt open van verbazing als hij al de tempels ziet en de godenbeelden. Ze hebben daar voor alle mogelijke omstandigheden wel een god. En natuurlijk spreekt hij met mensen: Paulus zou Paulus niet zijn als hij het gesprek niet zou aangaan over zijn geliefde thema: Jezus Christus, die is opgestaan uit de doden.
Nou dat bleef niet onopgemerkt bij de belangrijke mensen en zo wordt de apostel meegenomen naar een plaats waar er recht gesproken wordt: de Areopagus. De apostel moet zich daar verantwoorden over zijn boodschap en waarom hij deze stad bezoekt. De apostel doet het graag; hij houdt een opmerkelijke verdediging, een verdediging waarvan we tot op de dag van vandaag kunnen leren over de verkondiging van Christus in onze cultuur.

 • Aanvangslied: Ps. 84:1
 • Votum en groet
 • Lied 274:1, 2, 3 4 en 5
 • Gebeden
 • Ps. 123:1
 • Schriftlezing: Handelingen 17:15-34
 • Preek
 • Ps 96:1, 2 en 3
 • Lezing van de wet
 • Ps. 96:4
 • Gebed en voorbede
 • Lied 11:1 en 2
 • Zegen

Collecten

1. Diaconie: Stichting Tearfund
Tearfund helpt mensen om zelf op te staan uit armoede en onrecht.
Dat is in één zin wat we doen. Het doel – het uitbannen van armoede en onrecht – komt rechtstreeks uit ons missiestatement: We maken Gods levens veranderende Koninkrijk zichtbaar door armoede en onrecht uit te bannen. In die missie komt ook naar voren dat we ons werk doen, omdat we geloven in een God die ieder mens leven wil geven. Daarom helpen we mensen, ongeacht hun nationaliteit, etnische afkomst, sekse of religie.
Dat we mensen helpen zelf op te staan zegt iets over de manier waarop we werken. Het begint altijd bij de eigen dromen en plannen van mensen. Tearfund moedigt hen aan deze met eigen middelen waar te maken en ondersteunt daarbij. Zelfvertrouwen laten groeien en mensen weer de regie geven: het werkt, en het is typisch Tearfund.
Wij geloven dat het uitbannen van armoede en onrecht begint met het herstel van relaties: met God, met jezelf, met de mensen om je heen en met de wereld waarin je leeft. Bij het herstellen van deze relaties zien we een belangrijke rol voor de kerk.

2. Kerkrentmeesters: Pastoraat

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten