Liturgie van de dienst op zondag 19 september 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Handelingen 17:15-34

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 19 september hopen we in de morgendienst verder te lezen in Handelingen 17: het evangelie in een moderne cultuur. We zien dat Paulus Athene bezoekt. Terwijl hij wacht op Silas en TimotheŘs loopt hij wat rond om de stad te bekijken. Zijn mond valt open van verbazing als hij al de tempels ziet en de godenbeelden. Ze hebben daar voor alle mogelijke omstandigheden wel een god. En natuurlijk spreekt hij met mensen: Paulus zou Paulus niet zijn als hij het gesprek niet zou aangaan over zijn geliefde thema: Jezus Christus, die is opgestaan uit de doden.
Nou dat bleef niet onopgemerkt bij de belangrijke mensen en zo wordt de apostel meegenomen naar een plaats waar er recht gesproken wordt: de Areopagus. De apostel moet zich daar verantwoorden over zijn boodschap en waarom hij deze stad bezoekt. De apostel doet het graag; hij houdt een opmerkelijke verdediging, een verdediging waarvan we tot op de dag van vandaag kunnen leren over de verkondiging van Christus in onze cultuur.

 • Aanvangslied: Ps. 84:1
 • Votum en groet
 • Lied 274:1, 2, 3 4 en 5
 • Gebeden
 • Ps. 123:1
 • Schriftlezing: Handelingen 17:15-34
 • Preek
 • Ps 96:1, 2 en 3
 • Lezing van de wet
 • Ps. 96:4
 • Gebed en voorbede
 • Lied 11:1 en 2
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten