Liturgie van de dienst op zondag 12 september 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Handelingen 17:1-14

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied: Ps. 119:1
 • Votum en groet
 • Ps. 119:2, 3 en 6
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 422:1, 2 en 5
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Handelingen 17:1-14
 • Preek over Handelingen 17:10-14
 • Ps. 119:67
 • Gebeden
 • Lied 419:1 en 2
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten