Liturgie van de dienst op zondag 12 september 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 95. Tekst: vers 6 en 7a.

Bediening Heilige Doop, kinderbijbeluur, na de dienst afscheid kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Psalm 95: 1
 • Psalm 95: 2
 • Psalm 1: 4
 • Rondom de doop:
  Kinderen in de kerk: Lied 309: 1 en 2
  Na de bediening van de doop Psalm 134: 3
  Kinderen uit de kerk Lied 309: 3
 • Psalm 95: 3 en 4
 • Psalm 85: 3
 • Lied 424b

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten