Liturgie van de dienst op zondag 5 september 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 2 Kor. 9, 1-15

Viering Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Lees over de viering van het Heilig Avondmaal in september meer in het nieuwsbericht.

Zondag 5 september willen we als gemeente het heilig Avondmaal vieren. Deze viering vindt plaats in twee diensten. In de dienst van voorbereiding op 29 augustus luisteren we naar 2 Kor. 8 vers 5b. Met de viering staan we stil bij vers 9 en met de dankzegging concentreren we ons op 2 Kor. 9. In de diensten willen we de nadruk leggen op de verbondenheid met God en de onderlinge verbondenheid binnen de gemeente.

  • Psalm 145: 1
  • Psalm 145: 5
  • Klaarmaken tafel Psalm 34: 2 en 4
  • Aan tafel: Gezang 334: 1 en 2
  • Psalm 100: 1 en 2
  • Gezang 207: 1 en 2
  • Nieuw-Testamentisch vermaan: Gezang 207: 3 en 4
  • Psalm 111: 2 en 3

Naar het overzicht van de kerkdiensten