Liturgie van de dienst op zondag 29 augustus 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Handelingen 16:19-40

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 29 augustus hopen we in de avonddienst verder te gaan met Handelingen 16. We zullen nu zien wat het Evangelie bij de autoriteiten oproept. Die worden er een beetje zenuwachtig van. Dus worden de nieuwlichters (Paulus en Silas) opgesloten in het gevang. Maar het Evangelie laat zich niet opsluiten want daar klinken midden in de nacht lofliederen. Met een aardbeving tot gevolg. Een aardbeving ook in het leven van de cipier. We lezen Handelingen 16:18-40.

 • Aanvangslied: Ps 42:1
 • Votum en groet
 • Ps. 42:2, 3, 4 en 5
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 93:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Handelingen 16:19-40
 • Preek
 • Lied 422:1 en 2
 • Gebeden
 • Lied 422:3, 4 en 5
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten