Liturgie van de dienst op zondag 29 augustus 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 2 Kor. 8, 1-15

Voorbereiding Heilig Avondmaal; kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Lees over de viering van het Heilig Avondmaal in september meer in het nieuwsbericht.

Zondag 5 september willen we als gemeente het heilig Avondmaal vieren. Deze viering vindt plaats in twee diensten. In de dienst van voorbereiding op 29 augustus luisteren we naar 2 Kor. 8 vers 5b. Met de viering staan we stil bij vers 9 en met de dankzegging concentreren we ons op 2 Kor. 9. In de diensten willen we de nadruk leggen op de verbondenheid met God en de onderlinge verbondenheid binnen de gemeente.

 • Psalm 2: 7
 • Psalm 84: 3 en 6
 • Eerste deel Avondmaalsformulier
 • Psalm 43, 3
 • Psalm 133, 1, 2 en 3
 • Lied 475
 • Lied 484

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten