Liturgie van de dienst op zondag 22 augustus 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. A.C. Borsje, Zwartebroek

Lezing: Mattheüs 7:13-14, 1 Korinthe 2:1-5 en Efeze 5:6-10

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Voorzang: Gezang 366: 1 (Ik heb slechts één houvast)
 • Votum & Groet
 • Psalm 27: 5
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 130: 1 en 2
 • Gebed
 • Schriftlezingen: Mattheüs 7:13-14, 1 Korinthe 2:1-5 en Efeze 5:6-10 – Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus
 • Psalm 146: 3 en 6
 • Verkondiging
 • Gezang 366: 2 en 3
 • Gebed
 • Psalm 138: 1 en 4
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten