Liturgie van de dienst op zondag 15 augustus 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Lezing: Romeinen 8:1-17

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Tekst: Romeinen 8 : 15; thema: De hemelse Vader en Zijn kinderen

  • Gezang 419:1 en 2 (Abba Vader)
  • Psalm 33:11
  • Psalm 25:6
  • Psalm 130:2 en 4
  • Psalm 103:7
  • Psalm 89:9 en 12

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten