Liturgie van de dienst op zondag 15 augustus 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 14; Rom. 1:18-25.

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Tekst: Psalm 14: 1a "De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God"

  • Psalm 119: 53
  • Psalm 1: 1 en 4
  • Psalm 85: 3
  • Psalm 14: 1 en 7
  • Gezang 256: 1, 2 en 3
  • Gezang 446: 1 en 2

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten