Liturgie van de dienst op zondag 1 augustus 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. B.J. v.d. Kamp, Harderwijk

Lezing: Deuteronomium 32 : 1 – 14

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Zingen: Psalm 118 : 7
 • Votum en Groet
 • Tekst: Deutronomium 32 : 7
 • Zingen: Psalm 77 : 7 en 8
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: gezang 386 : 1 en 4
 • Gebed
 • Schriftlezingen:    Deutronomium 32 : 1 – 14
  Tekst: Deutronomium 32 : 7
  Thema: Recreatie door herinnering.
 • Zingen: Psalm 78 : 1 en 2
 • Verkondiging
 • Zingen: gezang 451 : 1 en 3
 • Gebeden
 • Zingen: Psalm 68 : 10
 • Zegen 

Naar het overzicht van de kerkdiensten