Liturgie van de dienst op zondag 1 augustus 2021 om 09:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen momenteel slechts een beperkt aantal bezoekers in de diensten aanwezig zijn. De diensten worden met beeld en geluid uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
Lees het nieuwsbericht als u zich wilt aanmelden voor de diensten.

Voorganger: ds. G. van Goch

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Collecten

1. Diaconie: Stichting Hulp Oost-Europa
"HOE" wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs. HOE gelooft dat God hen in wil zetten om in navolging van Christus samen met mensen in Oost-Europa te werken aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk. Zij gelooft dat de samenleving in Oost-Europa christenen nodig heeft om het verschil te maken en dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren. En zij gelooft dat ze dat alleen kunnen bereiken door samen te werken met christenen en kerkelijke gemeenten in Oost-Europa. Daarom deze zondag als collectedoel stichting Hulp Oost-Europa.

2. Kerkrentmeesters: Onderhoud gebouwen

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten