Liturgie van de dienst op zondag 25 juli 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. H. Koppelman, Wapenveld

Lezing: 2 Sam. 17 : 27-29; 19 : 31–39

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Psalm 68 vers 2
  • Psalm 63 vers 1 en 2
  • Psalm 150 vers 1
  • Psalm 90 vers 6 en 7
  • Psalm 95 vers 3 (Weerklank)
  • Lied 503 vers 1 en 4

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten