Liturgie van de dienst op zondag 25 juli 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Handelingen 9:1-19

afsluiting vakantiebijbelweek, Openluchtdienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 25 juli wordt er om 09:30 uur een openluchtdienst gehouden. Deze openluchtdienst is aan de Brinkkanterweg 39 in het weiland tegenover Boerderij de Pol. Bent u al aangemeld voor de reguliere diensten dan ontvangt u via kerktijd een uitnodiging om te komen.

Belangstellenden zijn ook zonder aanmelding van harte welkom, net als alle kinderen. Er zal tijdens deze dienst geen oppas, zondagschool en kinderbijbeluur zijn. Kom zoveel als mogelijk op de fiets of lopend. Voor de oudere bezoekers zijn er stoelen beschikbaar. De overige bezoekers willen we vragen om zelf voor een kleed of stoel te zorgen. Let op: het gras kan nat zijn.

Het is niet nodig om je Bijbel / psalmboek en de bundel Weerklank mee te brengen. Ieder bezoeker krijgt een liturgie (op papier).

Houd de website in de gaten voor nieuwsberichten, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden.

Wij hopen u daar te ontmoeten!

Om deze dienst te mogen organiseren hebben we in samenwerking met de gemeente Scherpenzeel een protocol opgesteld met daarin onder andere de volgende afspraken:

 • Gemeenteleden met corona gerelateerde klachten mogen de kerkdiensten niet bezoeken.
 • Uitnodiging voor de dienst ontvangt u via kerktijd.nl.
 • Kom op tijd en houd 1,5 meter afstand
 • Tijdens de dienst blijft u op uw aangewezen plaats zitten.
 • U volgt de aanwijzingen van de vrijwilligers op

De volledige liturgie, met alle teksten van de liederen, is te vinden op de website van de vakantiebijbelweek

 • Aanvangslied: Ps.75:1
 • Votum en groet
 • Heer, onze Heer (VBW-band)
 • Wet
 • Ps. 119:53
 • Gebeden
 • Ps. 89:3 en 7
 • Schriftlezing: Handelingen 9:1-19
 • Preek
 • Lied 463:1 en 2
 • Gebed en voorbede
 • Lied: De zegen van God
 • Zegen
 • Themalied VBW: Hallo, contact (VBW-band)

Naar het overzicht van de kerkdiensten