Liturgie van de dienst op zondag 18 juli 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. Bergshoeff

Lezing: 1 Petrus 3:8-22

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied: Ps. 33:7
 • Onze hulp en groet
 • Lied 442
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 34:4 en 5
 • Gebeden
 • Schriftlezing: 1 Petrus 3:8-22
  Preek over 1 Petrus 3:15
 • Ps. 16:3 en 4
 • Gebeden
 • Lied 453
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten