Liturgie van de dienst op zondag 18 juli 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. J. Westland, Putten

Lezing: Handelingen 14 : 5Ė18; tekst vers 15.

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Lied 289 : 2 en 3
  • Ps 65 : 1 en 4
  • Ps 86 : 3
  • Ps 115 : 2 en 5
  • Ps 96 : 3
  • Lied 433 : 1, 2 en 3

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten