Liturgie van de dienst op zondag 11 juli 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. J. A. Brussaard, Barneveld

Lezing: Psalm 142

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Welkom en mededelingen
 • Gezang 434:1 (Halleluja, eeuwig dank en ere)gemeente
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 27:7 zanggroep
 • We belijden het geloof
 • Psalm 145:1 gemeente
 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Psalm 142
 • Psalm 142: 1,2 4 en 5 zanggroep
 • Preek n.a.v. Psalm 142
  Thema: ‘Geloven tegen de klippen op’
 • Gezang 363:1, 2, 3 (Niet zien en toch geloven) gemeente
 • Dankgebed en voorbeden
 • Psalm 73:13 zanggroep
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten