Liturgie van de dienst op zondag 11 juli 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Handelingen 8:26-40

Bediening Heilige Doop; kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 11 juli zullen twee kinderen van de gemeente het teken en zegel van Gods verbond ontvangen. Een vreugdevolle dag, omdat hiermee de kerk opnieuw groeit met twee leden. Ik heb nog niet helder waarover ik dan zal spreken, maar dat merkt u vanzelf wel.

 • Aanvangslied: Ps. 100:1 (samen)
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 100:2, 3 en 4 (koor)
 • Wet
 • Lied 308:1 en 4 (koor, kinderen worden binnengebracht)
 • Formulier
 • Doop
 • Toezingen: Psalm 134:3 (samenzang))
 • Gebed
 • Zingen: Lied 308:8 en 9 (koor, terwijl kinderen worden uitgedragen)
 • Schriftlezing: Handelingen 8:26-40
 • Preek
 • Ps. 105:1 (samen)
 • Gebed en voorbede
 • Lied 452:1 (samen)
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten